КОНТО 6 е резултат на дългогодишен опит, традиции и иновативност в разработването на финансово-счетоводен софтуер.

С КОНТО 6 може да се води отчетността на фирми от всички икономически области – публична администрация, търговия, производство, застраховане, осигуряване, строителство, транспорт, селско стопанство, услуги и т.н.

Многофирменият вариант на продукта го прави подходящ за малки и големи счетоводни къщи.

С вградените настройки за сметкоплан, номенклатури, счетоводни схеми и отчети може да се започне работа с продукта веднага, след неговото инсталиране. Клиентите имат възможност да разгледат пълната функционалност на продукта в Демо режим, без закупуване на лиценз.

Всяка специфика на дейността може да се обхване с настройки на индивидуален сметкоплан с неограничен брой нива на аналитичност, на номенклатури, на автоматични операции, които да отговарят на нуждите на Вашия бизнес.

Миграцията от други продукти към КОНТО 6 се осъществява чрез вградените функции за импорт на данни от външни системи, което позволява започване на работа със системата във всеки период от годината.

КОНТО 6 се лицензира на брой фирми, независимо от броя работни места или потребители.

В КОНТО 6 има разработени следните функционалности:

  • Счетоводство
  • Каса
  • Фактуриране
  • Управленски форми
  • Дълготрайни активи

КОНТО 6 използва съвременна техническа платформа, която осигурява бързодействие, сигурен контрол на достъп и автоматична актуализация на продукта.