Конто dTrade 7

ПОС

110EUR*
 • *Цена за половин година

210EUR**
 • **Цена за една година

Магазин

150EUR*
 • *Цена за половин година

290EUR**
 • **Цена за една година

Ресторант

160EUR*
 • *Цена за половин година

310EUR**
 • **Цена за една година

Хотел

150EUR*
 • *Цена за половин година

290EUR**
 • **Цена за една година

Хотел и магазин

185EUR*
 • *Цена за половин година

360EUR**
 • **Цена за една година

Хотел и ресторант

245EUR*
 • *Цена за половин година

480EUR**
 • **Цена за една година
Ценова листа