Конто 6

Базов пакет до 5 фирми

205EUR

Дълготрайни активи

95EUR

Допълнителна фирма

35EUR

Допълнителен пакет от 5 фирми

70EUR

Допълнителен пакет от 10 фирми

100EUR

Допълнителен пакет от 20 фирми

135EUR

Допълнителен пакет от 50 фирми

275EUR

Управленски отчети, първоначална настройка

110EUR
Ценова листа