Конто 6

Базов пакет до 5 фирми

185EUR

Дълготрайни активи

85EUR

Допълнителна фирма

30EUR

Допълнителен пакет от 5 фирми

60EUR

Допълнителен пакет от 10 фирми

90EUR

Допълнителен пакет от 20 фирми

120EUR

Допълнителен пакет от 50 фирми

250EUR

Управленски отчети, първоначална настройка

100EUR
Ценова листа