Бизнес Процесор – Конто 66 като облачна услуга!

Системата, с която стотици организации водят отчетността си в реално време, вече се предлага и като SaaS /софтуер като услуга/.
Бизнес Процесор – Конто 66 вече и с предимствата на облачните технологии.
Като услуга тя предлага на потребителите си гъвкавост, гарантирана сигурност на данните, липса на първоначална инвестиция.
Всичко е лесно и достъпно, без осигуряване на хардуерно оборудване и сложни конфигурации.
Повече информация може да получите тук
Най-добрите решения са от dWare!
Така ще е и занапред.